slider-linda-liukas
slider-andreas-ekstrom
slider-jarkko-tamminen

Tervetuloa Focukseen

Teknologian kehittyminen ja sitä myötä kasvava digitalisaatio muuttaa monella tavalla meidän kaikkien elämää. Liiketoiminnan kehitystä on vaikeaa tehdä ilman tietotekniikan vahvaa tukea ja digitalisaatio nähdäänkin toiminnan tehostamisen lisäksi myös kasvun mahdollistajana.

Digitaaliteknologian levitessä jatkuvasti laajemmalle, laajenevat myös erilaiset tietoturvauhat ja riskit. Tämä näkyy myös viimeisimmässä Atean ICT-päättäjäbarometrissa, jossa kiinnostuksen kärjessä oli jälleen tietoturva. Kun ajasta, paikasta ja päätelaitteista riippumaton työnteko levittäytyy entistä laajemmalle, kasvaa tietoturvan merkitys entisestään.

Tietotekniikan ja digitalisaation kehitys muuttaa myös johtamisen dynamiikkaa organisaatioissa. Tietotekniikan ja liiketoimintajohdon välinen yhteistyö ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin tänä päivänä. IT-hankkeet ovat entistä enemmän bisneshankkeita, joita ohjataan ylimmän johdon toimesta.

Organisaatiot ovat kovan ja jatkuvan paineen alla, kun työn tuottavuus pitäisi saada nousuun samalla, kun yleinen taloustilanne rajoittaa kasvua ja aiheuttaa kustannuspaineita. IT pitäisikin nähdä uuden kehityksen mahdollistajana, johon tartutaan rohkeasti.

Atean 26. Focuksessa näistä aiheista keskustellaan jälleen laajasti. Atean ja kumppaneiden asiantuntijat ovat paikalla sinua varten. Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja haastamaan heitä, jotta löydämme yhdessä sinullekin ratkaisut tämän päivän ja huomisen ongelmiin.

juha-sihvonen-syvatty
Kuva: Pekka Karhunen
Juha Sihvonen
Toimitusjohtaja
Atea